DONUTS INFLABLE

El donuts és un inflable remolcat per una llanxa. El repte consisteix a aguantar sobre ella el màxim de temps possible. T’atreveixes? Durada: 30 min Preu: 15 € / pers …

Duració: 30 min

Preu: 15€ /pers